Categorieën
Gemeenteraad

Debat over integratiebeleid

Op donderdag 21 maart 2019 spraken we in de Rotterdamse gemeenteraad over het integratie- en samenlevingsbeleid. Hierboven zie je mijn inbreng namens de Rotterdamse VVD-fractie.

Ons doel is een ontspannen stad, waarin mensen in vrijheid en gelijkwaardigheid met elkaar samenleven en als team, Team Roffa, werken aan een stad om trots op te zijn. Veiligheid en het afdwingen van onze waarden staan voorop. Om gelijke kansen voor alle etnische en culturele groepen voor elkaar te krijgen is het nodig om discriminatie aan te pakken, maar dat alleen is niet genoeg. Veel Rotterdammers moeten vooral zèlf meer verantwoordelijkheid nemen. Zonder meer betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van de kinderen, zonder thuis meer Nederlands te gaan praten, zonder je aan te passen aan wat nou eenmaal de dominante sociaal-culturele normen in Nederland zijn, en zonder de kansen die je krijgt ook echt met beide handen te pakken, is elk overheidsprogramma op voorhand kansloos.