Categorieën
Gemeenteraad

Spreektekst (zoveelste) debat over Zwarte Piet

Voorzitter,

Het was zaterdag een feestelijke dag. Overal in Nederland werden de Sint en Pieten feestelijk onthaald en honderdduizenden kinderen beleefden een van de leukste dagen van hun jaar. Evenzoveel vaders, moeders, opa’s en oma’s genoten met ze mee. Precies zoals het hoort. 

Op veel plekken was Piet een beetje zwart. En op andere plekken was hij helemáál zwart. Ik denk dat maar weinig kinderen geïnteresseerd waren in het verschil. 

Maar toch doet dat verschil ertoe. En daarover zouden we elkaar wat minder moeten toeschreeuwen, en wat meer met elkaar moeten praten. Dat wordt bijna onmogelijk gemaakt door twee extremistische groepen in onze samenleving. De ene ziet de kleur van Piet als de laatste strohalm van een nationale identiteit die in razend tempo in verval is. En de andere ziet er de bevestiging in dat dit land één grote racistische poel van verderf is. Ze hebben allebei geen gelijk. Ze maken allebei de kleur van Piet veel betekenisvoller dan die is.

De kleur van Piet is persoonlijk. En wát de kleur van Piet is, hoort het resultaat te zijn van gesprekken tussen mensen. Dat maakt het zo belangrijk dat de kleur van Piet geen overheidsbesluit is, genomen onder druk van extreem activisme. In plaats daarvan moet de overheid juist ieders vrijheid beschermen om zèlf invulling te geven aan de prachtige Nederlandse Sinterklaastraditie, en als dat nodig is, in rust met elkaar over een ontwikkeling ervan te praten. 

In overeenstemming met dat uitgangspunt is de kleur van de Piet bij de stedelijke intocht bij SNIC belegd. Het artikel in NRC van afgelopen vrijdag riep de vraag op of er niet toch, ondanks die duidelijk afspraak, sturing vanuit het stadsbestuur is geweest. Mijn fractie vindt dat, als het klopt, een heel groot probleem. Daarom wil ik van de wethouder weten:

  • Klopt het dat er door ambtenaren druk is gezet op SNIC om de laatste Zwarte Pieten al dit jaar in Spanje achter te laten?
  • Klopt het dat hij daar ook zelf op heeft aangestuurd? 
  • Wat was nu de aard van dat gesprek? Kwam SNIC daar om steun vragen voor een zelfgenomen besluit, zoals dat eerder werd gecommuniceerd, of heeft de wethouder dat besluit mèt of zelfs vóór hen genomen? 

Voorzitter,

Graag glasheldere antwoorden daarop van de wethouder. 

Dan nog een andere, gerelateerde kwestie. Het is duidelijk dat de kleur van Piet de gemoederen flink doet oplopen in de samenleving, en zelfs tot gedrag kan leiden dat de grenzen flink overschrijdt. Gelukkig valt dat tot nu toe dit jaar in Rotterdam nog mee. Om dat zo te houden, moet iedereen wat zelfbeheersing aan de dag leggen. 

Ik vind het daarom binnen alle peil, en eerlijk gezegd ronduit schandalig, dat de Amsterdamse politieke partij Bij1 Rotterdammers heeft opgeroepen om Zwarte Pieten op straat, in winkelcentra of bij sportclubs te confronteren en foto’s van ze te maken, om die vervolgens aan een digitale schandpaal te nagelen. Dat soort opruiïng, dat soort pogingen tot intimidatie, is het werk van politieke pyromanen die kennelijk op escalatie úit zijn. Die kunnen we hier missen als kiespijn. 

Dit soort intimidatie-activisme hoort niet in een beschaafde, ontwikkelde democratie. En het helpt niet. Het gaat uit van het idee dat dit land een grote racistische poel van verderf is, en dat daartegen alle middelen geoorloofd zijn. Maar dat ís dit land niet. Wij zijn verenigd tégen racisme, waar dat zich voor doet. Dat heeft ons land laten zien na de schandelige behandeling van Mendes Moreira. En dat laten we in deze raad bijna elke week zien, van DENK tot VVD. Kap met tegenstellingen opblazen, en zíe al de overeenkomsten. Kap met intimideren, en práát. 

Voorzitter, wat kunnen Rotterdammers doen als ze met dit soort gedrag worden geconfronteerd. Staat de wethouder ervoor garant dat Rotterdammers die in vrijheid invulling geven aan de Sinterklaastraditie áltijd op de bescherming van de overheid kunnen rekenen? 

Dankuwel.